Minister of Regional Development Michel Felisie of Suriname

Felisie is er van overtuigd dat de kor-tere looptijd mogelijk is, mits deze projecten vlot ver-lopen.