Minister of Defense Sonatane Tu'akinamolahi Taumoepeau Tupou of Tonga

Sonatane Tu'akinamolahi Taumopeau Tupou is a diplomat from the Kingdom of Tonga.
Tupou was born in Nuku Ľalofa, Tonga to Samiuela Ma'afu Tupou and Lu'isa Ma'ume'afo'ou Taumoepeau.