Leaders of Tonga

Minister of Foreign Affairs Sonatane Tu'akinamolahi Taumoepeau Tupou
Minister of Health Vailami Tangi
Attorney General Malia Viviena 'Alisi Numia Afeaki Taumoepeau